Saturday, April 23, 2011

Hala Tuju Pendidikan 3i

Assalamualaikum wbr...
Dibawah ini dilampirkan sedikit sebanyak konsep pendidikan 3i yang sedang dilaksanakan di SMTT3i. Walaupun masih belum sempurna, namun pihak pentadbiran berusaha sedaya upaya untuk melaksanakannya sebaik mungkin. Sokongan padu daripada para pelajar serta ibubapa dan kakitangan SMTT3i amat diharapkan.

Semua yang terlibat perlu memahami dan menghayati konsep Pendidikan 3i ini supaya matlamat asal kita iaitu mahu melahirkan generasi yang seimbang dari semua sudut dapat dicapai. Semoga Allah meredhai usaha kita dan membantu untuk merealisasikannya.

No comments:

Post a Comment